TÉRMINOS Y PRIVACIDAD

I.  POLÍTICA DE PRIVACITAT (PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL)

L'accés a la pàgina web o el seu ús no implica una recollida de dades personals de l'usuari per part de BDR. No obstant això, es comunica que, en cas que "BDR" sol·liciti dades personals, s'informarà degudament l'usuari conforme a la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades i altres normatives que resultin d'aplicació.

Les Dades Personals que recull "BDR" en els diferents tipus de formulari seran tractades amb la finalitat de donar resposta a la sol·licitud realitzada per l'interessat, així com per al manteniment de la relació que en el seu cas s'estableixi i la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que decideixi contractar.
D'acord amb el Reglament 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades, i la Llei qualificada 15/2003 de Protecció de Dades Personals (LQPD) i del Reglament de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades (RAAPD) que desenvolupa la LQPD, es informa que mitjançant les dades personals facilitades a través dels formularis de contacte, així com la seva adreça de correu electrònic, l'interessat presta el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporades a un tractament titularitat de BDR, amb domicili social a c/ Baixada del Molí, 20, 1-1, AD500 ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), NRT L-707599-R, amb el Registre de Comerç número 920400X, essent encarregada de la gestió i funcionament del lloc web esmentat.
BDR ha pres les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar-ne l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposades, ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural.

Se informa que los datos pueden ser utilizados por el envío de comunicaciones profesionales, por cualquier medio, relativos a otros servicios de nuestra empresa que puedan ser de su interés. Si bien podrá en cualquier momento oponerse a este tipo de envíos, enviando un correo electrónico a la dirección info@bdrinformatica.com, indicando en el asunto “BAJA DE LA LISTA DE DISTRIBUCIÓN”. 

Asimismo, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y en su caso, portabilidad y limitación, enviando un escrito a la siguiente dirección: C/ Baixada del Molí, 20, 1-1, AD500 ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) o bien un correo electrónico a info@bdrinformatica.com, a ambos acompañado de una fotocopia de su DNI o documento acreditativo equivalente e indicando en el asunto “PROTECCIÓN DE DATOS”.

Aquests drets tenen caràcter "personalíssim", de manera que únicament podran ser exercitats per l'interessat mateix, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o en el seu cas, de la suficiència de la representació.

 • El dret d'accés es podrà exercir amb periodicitat anual, llevat d'interès legítim acreditat.

BDR procedirà a notificar la seva decisió en el termini d'un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l'interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.

 • El dret de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incomplerts, inadequats o excessius. BDR procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud.
 • El dret de portabilitat podrà ser exercitat sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en el present tractament han de ser retornades al seu titular, o bé a un altre tercer encarregat d'aquest tractament.
 • El dret de limitació podrà ser exercitat, prèviament al dret d'oposició al tractament de les seves dades, i mentre no es resolgui aquest dret d'oposició, limitant el tractament de les dades.

Altres encarregats del tractament

En cas que hi hagués necessitat que tercers accedeixin a aquest tractament de dades, es subscriurà el corresponent contracte conforme al que estipula l'article 28 RGPDUE. Es signarà aquest contracte en els termes que marca el citat article, regulant contractualment l'ús i confidencialitat de les dades personals pel nou encarregat del tractament.

Canvi de Normativa

BDR es reserva el dret de modificar la present política amb l'objecte d'adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les directrius que poguessin derivar-se de "codis tipus" existents en la matèria. Aquests canvis seran comunicats amb l'antelació que sigui necessària al nostre lloc web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es consideri atorgat conforme als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentari que pugui tenir en referència a la present normativa, no dubti a consultar-los dirigint la seva comunicació al respecte a: info@bdrinformatica.com.

Utilitzem les següents cookies per a les següents raons:

 • Assegurar que les pàgines web puguin funcionar correctament.
 • Emmagatzemar les preferències, com l'idioma o el tamany de la lletra.
 • Conèixer l'experiència de navegació de l'usuari.
 • Recopilar informació estadística anònima, com quines pàgines ha visitat l'usuari o quant temps ha estat al lloc web.

L'ús de cookies permet optimitzar la navegació, adaptant la informació i els serveis oferts als interessos dels usuaris, per proporcionar-li una millor experiència sempre que visiti el lloc web.

Tipologia, finalitat i funcionament

Les cookies en funció de la seva permanència, es poden dividir en cookies de sessió o permanents. Les primeres expiren quan l'usuari tanca el navegador. Les segones expiren quan es compleix l'objectiu per al qual serveixen o quan se'n borren manualment.

En funció del seu objectiu, les Cookies també es classifiquen de la següent manera:

 • Tècniques: són aquelles imprescindibles per al correcte funcionament de la pàgina. Normalment es generen quan l'usuari accedeix al lloc web o inicia sessió en el mateix i s'utilitzen per identificar a la pàgina web amb els següents objectius:
 • Mantenir l'usuari identificat de manera que si abandona la pàgina web i en un altre moment torna a accedir al mateix lloc web, seguirà identificat, facilitant així la seva navegació sense haver de tornar a identificar-se.
 • Assegurar-se que l'usuari està autoritzat per accedir a certs serveis o zones del lloc web.
 • De rendiment: s'utilitzen per millorar la navegació i optimitzar el funcionament del lloc web.
 • De publicitat: són aquelles que recullen informació sobre els anuncis mostrats als usuaris del lloc web. Poden ser de dos tipus:
 • Anònimes: només recullen informació sobre els espais publicitaris mostrats al lloc web, independentment de l'usuari que accedeix al lloc web.
 • Personalitzades: recullen informació personal de l'usuari del lloc web per part d'un tercer per a la personalització d'aquests espais publicitaris.
 • De geo-localització: s'utilitzen per averiguar en quin país o regió es troba l'usuari quan accedeix a un servei del lloc web per oferir-li continguts o serveis adequats a la seva localització.

III.  Cookies utilitzades

Les cookies utilitzades en aquest lloc web són les següents, d'acord amb un criteri de "nivell d'intrusivitat" d'una escala de l'1 al 3:

 • Nivell 1: Cookies estrictament necessàries per a la prestació del mateix servei sol·licitat per l'usuari.
 • Nivell 2: Cookies de rendiment (anònimes) necessàries per al manteniment de continguts i navegació, de les quals només és necessari informar sobre la seva existència.​
 • Nivell 3: Cookies gestionades per tercers que permeten el seguiment de l'usuari a través d'altres webs que no són del titular d'aquest lloc web. Normalment són cookies de publicitat o analítiques.

BDR al seu domini web no utilitza cap tipus de "cookies" per al tractament de dades personals, que permetin la identificació de persones físiques concretes.