SCHOOLGO

El seu planning, al dispositiu mòbil i molts més.

Podrà veure en el planning els seus monitors, mitjançant qualsevol dispositiu mòbil. Així mateix permet fer el marcatge dels monitors de forma remota.

A més també està disponible en mode web, cosa que facilitarà l'operatòria de reserves, absències, etc… als secretaris i administradors del sistema, que podran realitzar una infinitat de tasques, a través d'internet. Potenciant així el teletreball.